Hệ thống Truyền thanh Thông minh

Giải pháp phân phối truyền thanh thông minh dựa trên nền tảng IP     Công ty Alpha cung cấp giải pháp về hệ thống truyền thanh thông minh IP, ứng dụng công nghệ viễn thông, công nghệ thông tin hiện đại. Giải pháp được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 và triển …

Hệ thống Truyền thanh Thông minh Read More »