Ngôn ngữ:
Vietnamese English

UHF POWER LDMOS TRANSISTOR BLF 861AHãng sản xuất ASI USA

DESCRIPTION:
The ASI BLF861A  ia a Silicon N-
channel enhancement mode lateral D-
MOS push-pull transistor.


Download tài liệu kỹ thuật: Click here to download

Các sản phẩm khác thuộc cùng danh mục