Ngôn ngữ:
Vietnamese English

Chuyển mạch điện tử Monitor ALPHACOMMChuyển mạch điện tử Monitor ALPHACOMM :
INPUT :3 AV vào,3 Video BNC connectiors 75 ohm,3 audio stereo on RCA connectors.
OUTPUT: 3 AV ra, 2 Video BNC connectiors 75 ohm, 1 Video BNC connectiors 75 ohm kiểm tra monitor,3 audio stereo on RCA connectors.
BANDWIDTH (- Video 37Mhz,Audio 20Khz,3dB).
VIDEO S/N : 74 dB.
AUDIO S/N :80dB.
 Thông số kỹ thuật: Click here to download

Các sản phẩm khác thuộc cùng danh mục