Ngôn ngữ:
Vietnamese English

LNB chuyên dụng Norsat PLL 1000HE Ku Band 
Đặc tính kỹ thuật LNB Ku Band 1000HE
Model:  1000HE

Input frequency (GHz)                            

10.92 to 12.75

L.O. frequency (GHz)                             

10

Output frequency (MHz)                

950 to 2750


Download tài liệu kỹ thuật: Click  here to download


Các sản phẩm khác thuộc cùng danh mục