Ngôn ngữ:
Vietnamese English

Hệ thống Anten phát hình UHFANTEN PHÁT HÌNH DẢI RỘNG
UHF BAND IV/V
- MODEL: ALPHACOMM ANT02
Thông số kỹ thuật chính:

Download tài liệu kỹ thuật: Click here to download

Model

ALPHACOMM ANT02

Type of anten

4 Dipole Panel

Frequency range

UHF Band IV – V, 470 – 862 MHz

Impedance

50 Ohm

Input

Connector N, EIA 7/8”(7/16”)

Power

2,5 KW (max)

VSWR

< 1.10

Polarization

Horizontal

Gain

11 dB

Wind.max

220 Km/h

Weight

15Kg

Dimension (mm)

(980/480/190


Các sản phẩm khác thuộc cùng danh mục