Ngôn ngữ:
Vietnamese English

Anten vệ tinh trên biển KNS SuperTrack S4ANTEN VỆ TINH TRÊN BIỂN
MODEL: SuperTrack S4

Thông số kỹ thuật chính:

Model

SuperTrack S4

Antenna Dish Diameter

45cm (18”)

Antenna Dimensions 63cm(H) x 51cm(D))

Antenna Weight

19Kg

Radome Material

Plastic

Skew Control

Automatic (-50° ~ +50° )

LNB Quad / Quattro
Azimuth Range

640°

Platform

3-axis
Vibration Damper

Rubber Damper

Cross Angle +/- 35˚
Elevation Angle -20° to +95°
Tracking Speed More than 90°/ sec
Temperature -25°C to +55°C
DiSEqC DiSEqC 1.2

Download tài liệu kỹ thuật: Click here to download


Các sản phẩm khác thuộc cùng danh mục