Ngôn ngữ:
Vietnamese English

Anten Chảo Comstar ST-10Thông số kỹ thuật: Anten comstar

Model Đường  kính    Gain tại tần  số 4.2Ghz                     Tần số hoạt động             
ST-10 3.0m 40.3dBi 1 - 13 GHz


Download  tài liệu kỹ thuật:  Click here to download

Các sản phẩm khác thuộc cùng danh mục