Ngôn ngữ:
Vietnamese English

Anten SVEC SK130 Ku BandAnten thu tín hiệu vệ tinh Ku Band

Thông số kỹ thuật:

DIAMETER 120*131cm
Offset angle 23.64° Ku-Band
Gain@11.95GHz 41.5dBi
F/D Ratio 0.6 Focus length 72 Panel(Sector Divided) 1 Material steel
Elevation Adjustment 10~90°
Azimuth Alignment 0~360°


Các sản phẩm khác thuộc cùng danh mục