Ngôn ngữ:
Vietnamese English

Anten SVEC SK90 Ku bandAnten chao thu tín hiệu vệ tinh Ku Band

Thông số kỹ thuật:
DIAMETER 90*99cm
Offset angle 24.62° Ku-Band
Gain@11.95GHz 39dBi
F/D Ratio 0.6 Focus length 54 Panel(Sector Divided) 1 Material steel
Elevation Adjustment 10~65°
Azimuth Alignment 0~360°


Các sản phẩm khác thuộc cùng danh mục