Ngôn ngữ:
Vietnamese English

Anten SVEC SK60 Ku BandAnten chảo thu tín hiệu vệ tinh Ku Band

Thông số kỹ thuật:

DIAMETER 60*66.2cm
Offset angle 25° Ku-Band
Gain@11.95GHz 35.6dBi
F/D Ratio 0.58
Focus length 34.8 Panel(Sector Divided)
1 Material steel
Elevation Adjustment 0~90°
Azimuth Alignment 0~360°

Các sản phẩm khác thuộc cùng danh mục