Ngôn ngữ:
Vietnamese English
Hệ thống máy phát hình UHF 500W tại Đài PTTH tỉnh Thừa Thiên Huế (Tháng 4/2008)
   Những hình ảnh thi công công trình

                       
                               
                                 
                                       
                                              
                                                 
                                           
                                           
                                                      
                                                            
                                                       
                                                      
                                          

Tin mới nhất

Các tin khác