Ngôn ngữ:
Vietnamese English
Lĩnh vực kinh doanh:-       Khảo sát, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa các đài, trạm phát thanh- truyền hình, dịch vụ tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ mới trong ngành phát thanh, truyền hình

-       Sản xuất, lắp ráp máy phát thanh, phát hình, tăng âm, an ten và các phụ kiện chuyên dùng phục vụ ngành phát thanh- truyền hình

-       Sản xuất, lắp dựng cột anten, các cột tự đứng, hệ thống anten trong lĩnh vực phát thanh-truyền hình và thông tin đại chúng.

-       Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa phục vụ nhiệm vụ kinh doanh của công ty trong lĩnh vực chuyên ngành phát thanh-truyền hình.

-       Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để đầu tư trực tiếp và gián tiếp trong các dự án phát triển ngành phát thanh- truyền hình.

-       Đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giải pháp truyền dẫn, phát thanh- truyền hình.